en es cat

CODA

Pandeig de l'ànima

Structural Work selected by David Bestué for the exhibition Realisme

La peça estructural "Pandeig de l'ànima" va ser sel·leccionada per David Bestué per l'exposició "Realisme" que va tenir lloc entre el 27 de maig i el 29 de juny de 2015 a La Capella.