en es cat

CODA

AP12

Dome Atheltics s el resultat collectiu de l'assignatura Arquitectura Paramtrica de l'ETSAV, en la que participen alumnes de grau, alumnes de mster en tecnologia , doctorants, i els prpis professors.

Totes les closques comparteixen el mateix procs de generaci, i son genunament diferentes. Cada grup s'enfronta al problema especfic de la seva geometria. L'exercici es divideix en 2 parts, la construcci laminar continua de la superficie i la discretitzaci estructural, minimitzant el material per assegurant l'estabilitat.

El curs enten que una part fonamental s l'experimentaci 1:1 per la retroalimentaci positiva en els camps a vegades abstractes del disseny computacional.
Considerem imprescindible l'integraci en l'aprentatge del disseny, l'optimizacin de la forma amb el procs de fabricaci. Per aix es valoren les solucions amb menor residu , major facilitat de montatge i major estabilitat.

El conjunt s un repositori de tcniques intercanviables entre s. El material docent del curso se genera de forma collaborativa entre tots.