en es cat

CODA

Almond Pavilion

Aquest projecte es fruït de la reflexió sobre el potencial del campus promoguda per la DEAV i forma part de l'actual recerca de l'equip sobre disseny computacional i estructures lleugeres. Es tracta d'una closca elàstica de doble curvatura amb llistons plans i rectes, que reposa al turó al llindar de la terrassa del bar, que pot servir d’aixopluc per a diferents esdeveniments col·lectius de la comunitat de la escola.

L'equip CODA, investiga la integració de les forces, els materials i els processos, focalitzant en la generació de sistemes geomètrics i constructius per a realitzar estructures eficients i de baix impacte, principalment en fusta o membranes, mitjançant la fabricació digital. L'esforç es concentra en el disseny computacional que permet realitzar sistemes complexos i eficients, però a partir de sistemes tecnològics de perfil baix.

Arrel del concurs ReSet, Incafust (Institut Català de la Fusta) va oferir la possibilitat de proporcionar fusta nacional serrada. Donada aquesta restricció, CODA va proposar rebre el material encara verd i humit, per a la facilitat de muntatge d'una closca lleugera de doble curvatura, que aprofités les propietats elàstiques de la fusta. L'estratègia era fabricar l'estructura a partir de llistons no normalitzats rectes i plans, i creuar-los en una trama de corbes geodèsiques. Aquestes tenen la virtut de compartir la normal a cada intersecció, simplificant la realització de nusos coplanars entre llistons.