en es cat

CODA

Graz

La cadira Graz es conforma mitjançant deformació elàstica. No requereix cap motllo o calor. Tan sols una màquina de control numèric i un operari per a assemblar-la. La cadira és una revisió de la clàssica cadira Medea, d’ en Vittorio Nobili, però sense la necessitat d’ utilitzar una premsa. Les millores en les cues i la qualitat de les xapes als contraxapats permeten realitzar un producte altament elàstic i resistent amb un gruix molt prim.
La fabricació de la cadira requereix un baix cost energètic i la seva producció genera un residu mínim. Graz es conforma a partir d’ un rectangle al qual se li han anat practicant uns talls. La redundància en el solapament del material rigiditza la closca.
El concepte de la làmina plegable, mitjançant flexió activa, és completament adaptable i variable, pel que es pot adaptar fàcilment a un ampli rang de models.