en es cat

CODA

Kuroba

El volum formal de Kuroba respon al d’un objecte massís, pesat, gairebé com si es tractés d’un tronc esculpit. Al baixar la mirada als peus, l’observador comprendrà en canvi la seva vertadera naturalesa: la d’ una pell que es plega sobre ella mateixa amb facilitat per a abraçar un volum buit, que es contraposa a la idea inicialment concebuda i aconsegueix transmetre la seva condició de lleugeresa.
La geometria del tamboret Kuroba emergeix a partir del conformat de 3 peces rectangulars de fusta contraxapada que envolten i es cenyeixen al canto perimetral de la tapa circular que fa de seient. Posteriorment s’assemblen entre elles per l’extrem oposat, des de l’interior, cara amb cara perpendicularment a la direcció de cada una de les xapes que queden rigiditzades per la curvatura. Aquesta disposició en el plegat confereix estabilitat estructural al tamboret, a mode de closca, permetent treballar amb xapes de gruix mínim capaces de deformar elàsticament i ser assemblades per un únic operari manualment, simplificant el procés de fabricació i el costs econòmics i energètics.