en es cat

CODA

Linz

L’estratègia de disseny respon a criteris ergonòmics mitjançant l’ús de plegats papiroflèxics que desenvolupen superfícies corbes a mode de pètals superposats. Seguint la tradició clàssica de l’Origami, es parteix d’una sola fulla i es pleguen les arestes, en aquest cas corbes, per a produir la geometria.
Els objectius són un esforç material i energètic mínim, evitant costosos processos de conformat mitjançat motllos o que generin residus, mentre s’optimitza muntatge i transport.
El procés arrenca amb la producció d’un panell sandvitx intercalant una làmina flexible entre dos panells de fusta mico laminada. Posteriorment es procedeix a fresar mitjançant CNC les arestes corbes i rectes a banda i banda del panell, sense tallar la làmina Inter mitja. Es dobleguen les marques segons procedeixi. Finalment, es fixa a l’estructura metàl·lica de suport.
Aquesta tecnologia, propera al patronatge, permet el desenvolupament de mobiliari adaptatiu, plegable i desmuntable a través d’un sistema de muntatge molt eficient i senzill, i obre la possibilitat de generar un ampli ventall de models i variacions.