en es cat

CODA

Potro

El tamboret Potro s’inspira en un dels elements clàssics de la gimnàstica: el potro de salt. La seva particularitat és, però, la lleugeresa i flexibilitat adaptativa implícites en el disseny i el procés de fabricació. La geometria del patronatge de la xapa i la direcció i curvatura del fresat indueixen la fusta a conformar-se durant el plegat, quedant posteriorment rigiditzada per les unions de fixació i la pròpia forma final adquirida per la fusta, tancada sobre sí mateixa, que li confereix estabilitat estructural.
Aquesta tecnologia de fresat, sostracció de material i reomplenament amb resina elàstica, que permet obtenir àrees de major flexibilitat al panell, facilita el muntage podent ser executat pel mateix usuari. Es possibilita així un embalatge reduït del producte i conseqüentment l’ enviament i transport d’ un menor cost energètic. Alhora, aquesta capacitat de cedir a les sol·licitacions de pressió puntuals respon a les necessitats ergonòmiques per a una major adaptació i confort.
Potro obre la sèrie de mobiliari Gym, no només en la seva forma conceptual i de disseny sinó també com una aposta per la implicació activa de l’usuari final que intervé i és partícep del seu procés.