en es cat

CODA

Potro

Potro és un taburet conformat al buit que sintetitza des de la lleugeresa i la flexibilitat un seient amb una geometria de doble curvatura, una superfície semblant a la sella de muntar. Tant de la simplificació dels detalls com de l’exigència del procés de fabricació en resulta un taburet monomaterial que redueix la complexitat des del disseny de la forma: una única làmina de fusta de faig contraxapada sense juntes, les extremitats de la qual, s’uneixen amb una peça massissa que rigiditza la fulla doblada i tancada sobre sí mateixa.