en es cat

CODA

TorÚs

Projecte comissionat per les organitzadores del festival UsBarcelona a l'equip CODA del grup de recerca LiTA de la Universitat Politècnica de Catalunya i realitzat junt amb un grup entusiasta d'estudiants. Les restriccions eren un pressupost molt baix, i molt poc temps per muntar i desmuntar l'estructura in-situ.

El sistema és independent de la secció, per tant, s'utilitza l'arc per descarregar el pes pròpi per forma. Per tenir un recorregut tancat de desplegat s'escull el torus com a forma definitiva, ja que resol les forces als extrems de l'estructura, mentres que les forçes compressives cap al interior normals a la trajectòria circular es controlen fàcilment amb les fixacions del tipus bandera que permeten rotació.

Per facilitar la logística i minimitzar la quantitat de material els arcs van ser redissenyats, poligonitzant-los, per encabir-los en un tauler de contraxapat estàndar. Degut a la naturalesa asimètrica de la forma del torus, es tria mig arc heptagonal que ofereïx una rigidesa asimètrica també.

Parelles d'arcs es conecten al arcs ja fixats per la part superior, s'expandeixen fins al posició final on es fixen als suports. Amb molt poca energia i temps es plega l'estructura (4 persones 20 minuts).